Рейд-контроллер UCSC-RAID-9220-4I=

Рейд-контроллер UCSC-RAID-9220-4I=

Наименование: Рейд-контроллер
Партномер: UCSC-RAID-9220-4I=
Описание: MegaRAID 9220-4i, RAID 0/1/10 for C22
Цена:

26 826 руб. 373.00 USD 340.27 EUR