PCIe карта UCSC-GPU-VGXK2=

PCIe карта UCSC-GPU-VGXK2=

Наименование: PCIe карта
Партномер: UCSC-GPU-VGXK2=
Описание: NVIDIA GRID K2
Цена:

896 782 руб. 12 469.00 USD 11 374.89 EUR